Chính sách bảo mật

Đội ngũ tại Crown88s hoàn toàn cam kết và tận tâm tôn trọng cũng như bảo vệ quyền riêng tư của mỗi Người chơi. Crown88s áp dụng việc sử dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin mà chúng tôi nhận được từ mỗi Người chơi sẽ không bị xâm phạm. Tất cả thông tin chúng tôi nhận được đều được chuyển bằng công nghệ mã hóa chống hack. Khi thông tin đó đã được lưu trữ trên các máy chủ chuyên dụng của chúng tôi, tất cả dữ liệu sau đó sẽ được bảo vệ an toàn bằng phần mềm tường lửa mới nhất hiện có. Trang web của chúng tôi và phần mềm trò chơi của chúng tôi sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để đảm bảo tính chính xác và quyền riêng tư của dữ liệu, cũng như để bảo vệ dữ liệu khỏi mọi lạm dụng hoặc mất mát